Amfora

Amfora er PACTORs webbaseret portal til projekt- og porteføljestyring med mulighed for integration til tidsregistreringssystemer, økonomisystemer og datavarehussystemer.

Amfora kører inden for rammerne af Microsoft Sharepoint, så projekterne både har Sharepoints projektrum til dokumentation og dokumenthåndtering, og Amforas applikationer til projekt og porteføljestyring.

Amfora indeholder en række tværgående styringsværktøjer, der giver et porteføljekontor det fulde overblik og mulighed for at orkestrere processerne og optimere rapporteringen i forhold til f.eks. styregrupper, it-udvalg eller direktion.

Gevinster med Amfora

Amfora sikrer

  • bedre overblik over projektporteføljen nu og fremadrettet
  • hurtig identifikation af projekter i vanskeligheder
  • retvisende investeringsplaner med økonomi og ressourcer
  • væsentligt afkortede beslutningsprocesser i porteføljestyringen
  • færre overbookinger og dobbeltbookinger af ressourcer
  • klart og entydigt grundlag for dialogen i organisationen om projekterne
  • registrering af data ét sted—til brug flere steder

Det kører den på

It-platformen bag Amfora udgøres af Microsoft standardprodukter (Windows Server, Sharepoint, MS-SQL-server, Silverlight). Det er muligt at køre Amfora på alt fra én enkelt server med gratisversionen af Sharepoint og op til store serverfarme.