Dansk Politi – Automatisk NummerPladeGenkendelse, ANPG

Automatisk nummerpladegenkendelse er en kendt teknologi, der benyttes af mange lande og til mange forskellige formål. Dansk politi ville også benytte teknologien til bekæmpelse af kriminalitet, og havde behov for assistance til at vælge den rette teknologi, der både kunne understøtte dansk politiets strategi for bekæmpelse af kriminalitet og kunne understøttes af politiets infrastruktur og de tilhørende sikkerhedskrav.

For at få en større indsigt i teknologiens muligheder, gennemførte vi et proof-of-koncept-forløb, der dannede grundlaget for dimensionering af platformen og infrastrukturen og skitserede den governancemodel, der skulle drive det nye værktøj. Efter godkendelsen af projektet i Statens IT-projektråd gennemførte vi et udbud og valgte leverandøren af ANPG-udstyr.

ANPG-systemet er nu i drift og benyttes dagligt til bekæmpelse af kriminalitet.