Foto: Rigspolitiet

Dansk Politi – porteføljestyring

”Med Amfora har vi fået et værktøj, der understøtter vores bestræbelser på at blive en stadigt dygtigere og mere professionel organisation.”

Erik Borgensgaard, Sektionsleder for Portefølje og Processer, Koncern IT

Som led i arbejdet med at professionalisere projekt– og porteføljestyringen har Koncern IT valgt at implementere Amfora til porteføljestyring, projektstyring, investeringsplanlægning, rapportering og controlling.

Amfora understøtter

  • daglig allokering af organisationens ressourcer (medarbejdere, konsulenter osv.)
  • løbende rapportering af efterspørgsel, belastning og faktisk forbrug
  • økonomistyring i projekter og portefølje
  • statusrapportering
  • projekt- og porteføljeplaner
  • løbende dialog på tværs af projekter og ressourceejere

– og rummer avancerede værktøjer til porteføljemanager, så det er muligt hele tiden at have et billede af porteføljens aktuelle tilstand.

For Koncern IT har PACTOR desuden udviklet integration til tidsregistrering med automatisk bogføring af registrerede timer på de rette projekter. Dette afspejler den generelle idé i Amfora: at data kun skal registreres ét sted og én gang, også selvom de skal bruges i mange forskellige sammenhænge.

For at sikre mulighed for prioritering af alle organisationens ressourcer er det besluttet, at Amfora også skal bruges til ressourcetildeling til driftsopgaver. Det betyder, at også enheder, der bidrager til både driftsopgaver og projekter, har det fulde overblik over ressourceforbruget, og kan deltage på lige fod med rene projektenheder i prioriteringsdrøftelserne.

Erik Borgensgaard, Sektionsleder for Portefølje og Processer, Koncern IT:

”Vi er undervejs med at afskaffe de regneark, der tidligere tyngede projektledere og ressourceejere, men Amfora har også givet os helt nye værktøjer, som bl.a. har effektiviseret vores beslutningsprocesser og skabt øjeblikkeligt overblik over efterspørgsel og forbrug af f.eks. ressourcer.

Sidst men ikke mindst har Amfora givet os mulighed for at lave investeringsplanlægning med en hidtil uset klarhed over, hvad planerne vil betyde for Koncern IT.”

”Samarbejdet med PACTOR har været præget af stor lydhørhed og en i perioder næsten daglig sparring, der har givet idéer og inspiration til vores implementeringsproces.”

Om Dansk Politi

Dansk Politi har ansvaret for at sikre lov og orden i både Danmark, på Færøerne og i Grønland. I alt er der knap 15.000 ansatte i politiet, hvoraf godt 10.700 er politiuddannede, mens resten er civilt ansatte.

Om Koncern IT

Koncern IT er dansk politis centrale it-afdeling. Afdelingen har det overordnede ansvar for at sikre, at politiets kerneopgaver it-understøttes bedst muligt gennem professionelle it-løsninger til dansk politi.

Koncern IT er ansvarlig for it-leverancer, herunder drift, overvågning, support og udvikling af politiets landsdækkende it- og telefonsystemer. Der er ca. 300 medarbejdere beskæftiget i Koncern IT.