OPI – Hvidovre Hospital/Region Hovedstaden, DTU og PACTOR

I forbindelse med en konsulentopgave på Hvidovre hospital i 2010-2011 fik vi øje på en række opgaver, der kunne automatiseres. Efter aftale med hospitalet holdt vi en uforpligtende workshop og de interesserede læger deltog i workshoppen, hvilket resulterede i en række spændende idéer. Vi valgte en af ideerne og i samarbejde med DTU begyndte vi at udvikle konceptet, som en hobby. Idéen gik ud på at automatisere iltbehandling af patienter, og vi kaldte konceptet for O2matic. En proces, der i dag er manuel, tidskrævende og med risiko for fejlbehandlinger.

Med støtte fra Region Hovedstaden kunne vi udvikle den første prototype, der kunne benyttes til et proof-of-concept-forløb. Proof-of-concept-forløbet kunne vise gode og overbevisende resultater, og det øgede Regionens og pressens interesse for projektet.

O2matic er blandt 1. generation medicoteknisk udstyr med kunstig intelligens, der både monitorerer og styrer behandlingen af patienter inden for givne rammer. O2matic er resultat af tæt tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, designer, økonomer, IT-folk og ingeniør med det formål at skabe et unikt produkt.

I 2017 har vi fået støtte af Innovationsfonden til at færdigudvikle O2matic og påbegynde det største iltbehandlingsforsøg på mennesker i 2018.