Innovation

PACTOR arbejder innovativt med at løse kundens udfordringer. For os betyder det, at vi tager afsæt i alle aspekter af opgaven – ikke kun de tekniske, men også processerne, menneskerne og kulturen i den organisation, der skal bruge vores løsninger.

De konkrete værktøjer, vi anvender, er

  • Personaer
  • Use cases
  • Story telling
  • Visualisering
  • Samskabelse
  • Brugerinddragelse

Vi tager naturligvis afsæt i kundens fortælling om opgaven, men vi udfordrer også altid fortællingen og arbejder med at afdække nye perspektiver og muligheder, der kan give kunden et endnu bedre resultat. Det overraskende, det skæve, er ofte det, der giver den største gevinst, når det kommer til stykket. Men en forudsætning for at kunne arbejde med nye perspektiver på en sag er et dybt kendskab til området og – i vores tilfælde – til de teknologiske muligheder.

Men innovationen er først kørt til ende, når produktet eller løsningen er udviklet, implementeret og taget i brug i organisationen. Derfor er vores fokus på realiseringen mindst lige så dyb. Hvad enten vi taler en klassisk offentlig anskaffelse med udbudsmateriale og tilbudsvurdering, eller et udviklingsforløb, hvor vi selv arbejder med koden, er der konstant fokus på, at krav og ønsker realiseres på den bedst mulige måde – og i øvrigt løbende justeres i takt med, at kunden og vi bliver klogere på opgaven.

Vi har desuden gode erfaringer med at udvikle nye løsninger i partnerskaber, hvor vi går ind i projektet som part og investerer i løsningen.