Konsulentydelser

PACTOR startede som et konsulentfirma, og vi vil derfor altid have konsulentkompetencerne i vores DNA. Den typiske konsulentopgave er ‘noget med IT’, f.eks.

 • Udarbejdelse af business case
 • Kortlægning af marked
 • Udarbejdelse af materiale til Statens IT-projektråd
 • IT-anskaffelse (EU-udbud, SKI-udbud, Konkurrencepræget dialog mm)
 • Udarbejdelse af kravspecifikation
 • Test management
 • Leverandørstyring
 • Teknisk projektledelse
 • Projekt- og programledelse

Men også ‘det med mennesker’ har altid spillet en stor rolle:

 • Brugerinddragelse og brugerdialog
 • Procesanalyse og dokumentation
 • Organisatorisk implementering af IT-systemer
 • Undervisning

Listen med kunder gennem tiderne tæller universiteter, interesseorganisationer, styrelser og departementer, ordensmagten, professionshøjskoler, private virksomheder og mange andre.

Vi har hands-on erfaring inden for en lang række konkrete systemområder:

 • ERP-systemer (økonomistyring, personalestyring, ressourcehåndtering, ledelsesrapportering)
 • BI-systemer (ledelsesinformation)
 • Studieadministrative systemer
 • Læringssystemer og LMS
 • Planlægning og skemalægning
 • Proces og automatisering
 • Projekt- og porteføljestyring
 • Web-løsninger med responsivt design