Medicoteknisk IT

O2matic-enheden sidder til højre på skinnen over ‘patienten’. Prototype 3 under afprøvning på Herlev Hospitals simulationsafsnit i december 2016.

I forbindelse med en konsulentopgave på Hvidovre hospital i 2010-2011 fik vi øje på en række opgaver, der kunne automatiseres. Efter aftale med hospitalet holdt vi en uforpligtende workshop og de interesserede læger deltog i workshoppen, hvilket resulterede i en række spændende ideer. Vi valgte én af ideerne og begyndte at udvikle den første iltrobot af sin art, der udover at monitorere også regulerer ilttilførslen til patienten.

Robotten hedder O2matic og er et OPI-projekt (offentligt-privat initiativ), støttet af Region Hovedstaden og Innovationsfonden.

Da fejl i O2matic kan have store konsekvenser for patienten og i værste fald medføre dødsfald, stilles der høje krav til apparatet. Arbejdet med O2matic har derfor givet os en stor indsigt i:

  • Kravspecificering af medicoteknisk udstyr samt udarbejdelsen af use cases
  • Arkitektur, udvikling, integration og dokumentation af medicoteknisk IT
  • Test og change management af medicoteknisk IT

Vi har stor erfaring med ISO 14971:2007, DS/EN 62304 og ISO 13485 og arbejder på at blive certificeret i DS/EN 62304.

Projektet har desuden skærpet vores kompetencer indenfor tværfagligt og kreativt samarbejde, hvor personalet fra DTU og vores egen udviklingsafdeling har arbejdet tæt sammen med sundhedsfagligt personale fra flere af hovedstadsregionens hospitaler og skabt et innovativt produkt.