Økonomistyring

Det kan være en stor og uoverskuelig opgave for projektlederen at lægge detaljerede budgetter og følge op over for regnskabsafdeling og controllerfunktion. Måske passer projektlederens styringsbehov ikke til den officielle kontoplan, og samtidig har de fleste organisationer øget fokus på likviditetsflow og dermed projekternes finansieringsbehov hen over regnskabsår.

Det er derfor vigtigere end nogensinde, at projektlederen har lette og smidige værktøjer til at styre projektets økonomi. Læs her om, hvordan det er løst i Amfora.

Rammebudgetter

I Amfora kan projekterne få tildelt rammebudgetter, der kan være fordelt på måneder, år og/eller faser. Rammebudgetterne vil være tilgængelige for projektlederen i det indbyggede budgetteringsværktøj.  Her kan projektlederen bygge og vedligeholde sit eget projektbudget og registrere de faktiske omkostninger på en let og overskuelig måde – og hele tiden med et øje på bevillingen for den pågældende fase eller periode.

Projektbudget og disponering

Fordi der kan gå lang tid fra en aftale med økonomiske konsekvenser indgås, til beløbet fremgår af kontoudtog fra økonomisystemet, opererer Amfora med disponeringer, så projektlederen kan holde styr på det reelle forbrug. Disponeringerne kan let laves om til betalingsregistreringer, når regningerne kommer og skal sendes videre til betaling.

Overblik via statusrapport

Overblikket over rammebudget, projektlederens budget og faktisk forbrug er samlet i statusrapporten, der giver projektlederen mulighed for at uddybe enkelte poster og samtidig grafisk overblik over den hidtidige udvikling og forventninger til den resterende løbetid.

Oversigt over rammebudgetter

På porteføljeniveau er det afgørende at have overblik over den samlede investering, der skal foretages i projekter frem i tid. Det sker i Amforas oversigt over rammebudgetter. Er der sat pris på de interne ressourcer, er det desuden ikke kun de økonomiske omkostninger, der tælles med, men også det forventede ressourceforbrug.

Amfora er ikke et regnskabssystem, end ikke et system til økonomirapportering. Fokus er på projektlederens mulighed for at drive projekt på en god og overskuelig måde, samtidig med, at ledelsen kan afstikke rammerne for projekterne og løbende følge med i udviklingen.

Når det er sagt, indeholder Amfora også værktøjer til controllingfunktionen i virksomheden. Konkret kan alle budgetposter og disponeringer gennemgås og revideres, uden at controllerne nødvendigvis skal have adgang til projekternes øvrige data. Amfora understøtter altså også her en funktionsopdeling af det daglige arbejde.