Porteføljeservice

Er din organisation klar til at indføre porteføljestyring for alvor, mens governancemodellen ikke er helt på plads? Savner I overblik over porteføljen og indsigt i, hvordan porteføljen forandrer sig over tid? Vil I gerne være bedre til at identificere projekter, der er ved at køre af sporet?

PACTORs porteføljeservicekoncept indebærer, at vi løbende eller til faste terminer modtager materiale fra projekterne, rammedokumenter som strategier og investeringsplaner mv.

Derefter ‘kværner’ vi det hele i vores projekt- og porteføljeportal Amfora, uden at du behøver investere i servere og licenser.

Ud kommer samlede planer for din portefølje, oversigter over status, risikoprofil, ressourceforbrug osv., samt historiske trends og tendenser for den fremtidige udvikling af porteføljen.

Det hele krydrer vi med opstartsworkshops og løbende statusmøder – fysiske eller over telefon/Skype. Desuden kan du trække på os til konkrete analyser, forberedelse af beslutningsoplæg mv.

Du får

 • overblik over din portefølje, historisk, aktuelt og fremtidigt
 • struktur på data på tværs af porteføljen
 • input til ledelsesprioriteringer og strategisk planlægning
 • early warning ud fra standardparametre som ressourceforbrug, ricisi, fremdrift mv.
 • rådgivning på baggrund af vores mangeårige erfaringer med projekt- og porteføljestyring
 • trænet din organisation i at tænke og arbejde med porteføljestyring

Du får ikke

 • en regning til servere og licenser til en inhouse installation (det hele kører på PACTORs interne installation – naturligvis helt adskilt fra andre kunders)
 • besværet med at definere metadata, processer og rettigheder i et porteføljesystem (det gør vi på baggrund af jeres rådata)
 • diskussioner med projektledere om data og definitioner (dem tager vi gerne på os som en del af porteføljeservicen)
 • et filter mellem dig og projekterne (du får fuld og uhindret adgang til projekter og portefølje i jeres Amforainstallation her hos os)

PACTOR

 • har mange års erfaring med projekt- og porteføljestyring
 • har i syv år udviklet og solgt software til projekt- og porteføljestyring
 • har hands-on erfaringer med projekter og projektledelse fra offentlige og private virksomheder
 • har mange års erfaring med håndtering af fortrolige data
 • har egen serverinfrastruktur, så ingen data forlader landet

Har I kun lidt erfaring med porteføljestyring og er I usikre på den rette vej at gå for jer?

 • Vi hjælper gerne med skabeloner og vejledninger
 • Vi står gerne for introduktionen til projektlederne
 • Vi giver løbende feed-back med forslag til forbedringer

Har I nogen rutine med projekter, men vil I gerne have mere struktur på porteføljestyringen?

 • Vi kan evaluere projekt- og porteføljemodenheden og foreslå konkrete indsatsområder
 • Vi udarbejder risikoprofiler, investeringsplaner og ressourceprognoser på baggrund af jeres eksisterende data
 • Vi foreslår linje og budskaber til beslutningsoplæg og porteføljeredegørelser