Porteføljestyring

PACTOR har udviklet en portal til projekt- og porteføljestyring kaldet AMFORA. Porteføljestyring er et strategisk værktøj i alle organisationer med en projektportefølje. Med porteføljestyring forstår vi ledelsens opgave med at prioritere aktiviteter og projekter og optimere anvendelsen af ressourcer – f.eks. eftertragtede medarbejdere. Med Amfora kan ledelsen planlægge, prioritere og følge op:

  • Udarbejde udviklingsplaner
  • Få overblik over, hvad der skal til for at realisere planerne, og identificere virksomhedens flaskehalse
  • Optimere udnyttelsen af de knappe ressourcer
  • Følge op på udviklingen og fremdriften

Amfora sikrer det helt nødvendige overblik:

  • Overblik over ressourceforbruget historisk og efterspørgslen fremover set i relation til medarbejdernes faktiske kapacitet
  • Overblik over økonomien i forhold til såvel faktisk forbrug, som projektbudgetter, rammebudgetter og investeringsplaner
  • Overblik over projekter og opgaver inklusive fremdrift i én samlet, grafisk masterplan for hele porteføljen
  • Overblik over status på projekterne i forhold til tid, pris, ressourcer, leverancer og risici, alt sammen på tværs af dimensioner som projekttyper, organisatoriske enheder, strategiske målsætninger osv.

Drift eller udvikling?

Fordeling af ressourcer mellem drift og udvikling er en udfordring alle steder. I Amfora kan medarbejdernes kapacitet sættes specifikt til det, der skal afsættes til udvikling, eller den daglige drift kan defineres som et projekt og bemandes som sådan. Dermed kan variationer i ressourceforbruget over tid bringes aktivt i spil i bemandingen af udviklingsopgaverne.

Slut med regnearkene

Med Amfora kan de fleste organisationer afskaffe de regneark og skabeloner, der typisk er grundstammen i porteføljestyringen i dag. Amfora sætter strøm til processerne og understøtter automatiseret vidensopsamling og vidensspredning hvor og hvornår det giver mening i den enkelte organisation.

Aktiv ansvarsfordeling

Porteføljestyring er også at håndtere de forskellige aktører i organisationen, der har aktier i porteføljen. Derfor understøtter Amfora en aktiv ansvarsfordeling mellem projektledere, ressourceejere og porteføljemanageren. Samtidig kan andre ledere og chefer, kunder og andre interessentgrupper få et aktivt indblik i status og fremdrift på de enkelte projekter – uden at se mere, end det er relevant at vise, og kun for det relevante udsnit af porteføljen. Og uden at pålægge projektlederen ekstra arbejde med at skrive flere afrapporteringer.

Men Amfora understøtter også aktivt porteføljestyring: De seneste tilføjelser til Amfora er to interaktive oversigtsbilleder, hvor det er muligt at igangsætte og standse projekter med få klik, og se aktuelle spørgsmål, projektlederne ønsker behandlet i en porteføljesammenhæng. Formålet med de nye muligheder er at forbedre understøttelsen af organisationer, der ønsker en direkte it-understøttet beslutningsproces som grundlag for porteføljestyringen.