Ressourcehåndtering

I mange projekter er medarbejdertimer den vanskeligste ressourcetype at arbejde med. Ofte er det de samme ressourcer, alle projekterne skal bruge – og ikke sjældent på samme tid. Og samtidig føler medarbejdere og ledere ofte ikke, de har overblik over efterspørgslen og de indgåede aftaler. Læs her om, hvordan Amfora kan hjælpe.

Ressourceanmodning

I Amfora kan projektlederen oprette et ønske om en ressource, enten ud fra type eller ud fra navn. Dermed kan projektlederen frigøres fra at skulle tage stilling til, hvem der skal løse den konkrete opgave. Både typer af ressourcer og hvor i organisationen, de hører hjemme, kan opsættes helt frit.

Projektlederens ønske går videre til ressourceejeren – den leder i organisationen, som ressourcetypen eller den navngivne ressource refererer til – eller en substitut. Ressourceejeren kan ændre den ønskede ressourcetype til et ressourcenavn og indstille eller godkende projektlederens anmodning.

Ressourcerapport

Uanset om ressourceejeren indstiller eller godkender – eller det slet ikke er ressourceejerens opgave – kan PMO, dvs. den enhed eller person, der har til opgave at følge op på projektporteføljen i organisationen, se status på projektlederens anmodninger, og indstille og godkende på samme måde som ressourceejeren kan.

Til både projektleder, ressourceejer og PMO indeholder Amfora oversigter over efterspørgslen efter ressourcerne og det godkendte ressourcetræk, både på ressourcetyper og på navngivne ressourcer. Oversigterne er tilpasset til de konkrete arbejdsmæssige sammenhænge, de skal indgå i, og understøtter derfor optimalt ressourcestyringen i den samlede portefølje.

Forskyd projektet og bevar overblikket

Med den seneste tilføjelse til Amforas ressourcestyring, knappen ”Forskyd”, er det nu muligt at skubbe et projekts startdato frem eller tilbage i tid, samtidig med, at alle relaterede datoer på f.eks. reserverede ressourcer kan flyttes med. Dette giver en enestående mulighed for at arbejde med udviklingsplaner for måneder eller år frem i tid, uden at skulle fokusere på detaljerne undervejs – det gør Amfora.

Værktøjer til den enkelte medarbejder

Også den enkelte medarbejder er understøttet i ressourcestyringen. I oversigten ’mine allokeringer’ vises de aktuelle tildelinger til projekter, mens de konkrete arbejdsopgaver defineres i det enkelte projekt . I Amfora styres altså tildelingen af ressourcer på et overordnet plan, mens arbejdstilrettelægningen fortsat er en opgave for projektlederen og projektteamet.