UCC – undervisningsplanlægning

Fra 2013 til 2017 har PACTOR hjulpet professionshøjskolen UCC i København med at tilrettelægge den fremtidige undervisningsplanlægning i forbindelse med, at UCC i 2016 samlede otte individuelle uddannelsessteder i ét på Carlsberggrunden i København – i Campus Carlsberg.

PACTOR var fra starten rådgiver for projektejeren og teknisk projektleder – siden hen også leverandør i form af værktøjer til indgivelse af ordrer til skemaerne, løsningsintegration, rapportering og parameterstyring inden for den samlede løsning.

“Med PACTOR som teknisk rådgiver og projektleder var det muligt for mig at fokusere på brugerinddragelse og projektgennemførelse. Rådgivningen har været løsningsorienteret, konstruktiv og fremadrettet. Pactor fik ofte nedbrudt tilsyneladende stopklodser for projektet i en god dialog med de øvrige leverandørers teknikere.”

Projektleder, lektor Mette Rose Eriksen

Med et udgangspunkt, der hedder “alle lokaler er alles”, og 10.000 studerende og 650 undervisere, der skal dele 200 lokaler – heraf mange højt specialiserede – kunne opgaven indlysende nok ikke løses alene manuelt. Specialiserede it-løsninger måtte på banen.

En analyse af problemets omfang og kompleksitet viste, at der skulle forskningsbaserede matematiske løsninger i verdensklasse til at knække nødden og give UCC automatisk og kriteriebaseret skemalægning. Med PACTORs løsning som central data-hub og integrationsplatform og med PACTORS WOMS-portal til ordreopsamling og kvalitetssikring i de faglige miljøer, blev der skabt en end-to-end-løsning, hvor uddannelsernes krav og ønsker kanaliseres til ‘skemalægningsmotoren’ og til sidst skrives til skemasystemet, som præsenterer resultatet for slutbrugerne.

I årenes løb bistod PACTOR med gennemførelse af workshops, med videnindsamling, projektdokumentation, løsningsdesign, leverandørstyring, tilbudsevaluering, udbudsmateriale, dokumentation, implementering, kvalitetssikring, projektdrift og uddannelse. Endelig udarbejdede PACTOR den rapporteringsløsning, som planlæggerne i dag anvender til at analysere ordrer og skemalægning, baseret på direkte dataudtræk fra databasen.

Når otte uddannelsessteder skal samles på ét sted, skal mange kulturer og traditioner forenes og tilpasse sig hinanden. Hele vejen gennem forløbet var der derfor i projektet fokus på inddragelse af uddannelserne i kraft af både ledelse og undervisere, så de pædagogiske hensyn fik den tilstrækkelige plads, samt af de administrative medarbejdere, hvis mangeårige erfaringer med skemalægning og uddannelsesplanlægning var centrale for udarbejdelsen af en holdbar løsning.

I dag kan UCC på ganske få uger lægge skema for alle uddannelserne for et helt semester af gangen på baggrund af de ønsker og krav, som uddannelserne stiller. Skemaet vedligeholdes kun af én lille håndfuld medarbejdere, og lokaleudnyttelsen er optimeret maksimalt indenfor muligheder og rammer.